Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego - zapytanie ofertowe

Wy┼╝sza Szko┼éa Ekonomiczna z siedzib─ů w Bia┼éymstoku, ul. Choroszcza┼äska 31 jako realizator projektu „Organizacja i wdro┼╝enie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wy┼╝szej Szkole Ekonomicznej w Bia┼éymstoku” wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwraca si─Ö do Pa┼ästwa z pro┼Ťb─ů o przedstawienie swojej oferty na us┼éug─Ö wykonania audytu zewn─Ötrznego projektu „Organizacja i wdro┼╝enie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wy┼╝szej Szkole Ekonomicznej w Bia┼éymstoku” wraz z opracowaniem pisemnego sprawozdania i opinii z audytu w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami no┼Ťniku elektronicznym. Dokumenty te powinny zosta─ç oznaczone obowi─ůzuj─ůcymi logotypami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Realizowana us┼éuga - audyt ma by─ç przeprowadzona w oparciu o przepisy Rozporz─ůdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy┼╝szego z dnia 29 wrze┼Ťnia 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewn─Ötrznego wydatkowania ┼Ťrodków finansowych na nauk─Ö (Dz. U. z 2011 r., Nr 207, poz. 1237).

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 lutego 2014 r. do godz. 15.30.

Ofertę należy składać pisemnie na adres (decyduje data wpływu do biura):

  Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
  ul. Zwyci─Östwa 14/3
  15-703 Białystok
  z dopiskiem: Oferta na realizacj─Ö audytu projektu "Organizacja i wdro┼╝enie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wy┼╝szej Szkole Ekonomicznej w Bia┼éymstoku"
  lub
  bezpo┼Ťrednio pod wy┼╝ej podanym adresem w pokoju nr 44.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia nale┼╝y kierowa─ç do Pani Beaty Wi┼Ťniewskiej na adres poczty elektronicznej: beata.wisniewska@wse.edu.pl lub telefonicznie na numer (85) 652 50 62, (85) 652 50 94.

 Zapytanie ofertowe (pdf)

 Za┼é─ůcznik 1 - Formularz ofertowy (doc)

 Za┼é─ůcznik 2 - O┼Ťwiadczenie oferenta o braku powi─ůza┼ä osobowych lub kapita┼éowych z Zamawiaj─ůcym (doc)

 Za┼é─ůcznik 3 - Wykaz nale┼╝ycie wykonanych us┼éug (doc)

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok
tel: 85 652 50 94, tel. kom. 606 620 555, fax. 85 652 50 62, e-mail: ebook@wse.edu.pl