Wyjaƛnienia do treƛci zapytania ofertowego z dnia 17.02.2014 r.

Wyjaƛnienia do treƛci zapytania ofertowego z dnia 17.02.2014 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu

 

 

pliki do pobrania:

 

Wyjaƛnienia_zapytanie_audyt_21.02.2014 r. (pdf)

WyĆŒsza SzkoƂa Ekonomiczna w BiaƂymstoku, ul. ChoroszczaƄska 31, 15-732 BiaƂystok
tel: 85 652 50 94, tel. kom. 606 620 555, fax. 85 652 50 62, e-mail: ebook@wse.edu.pl