Rekrutacja Uczelni do Projektu trwa!

Informujemy, i┼╝ trwa rekrutacja do udzia┼éu w innowacyjnym Projekcie „Organizacja i wdro┼╝enie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wy┼╝szej Szkole Ekonomicznej w Bia┼éymstoku”. Jego celem jest stworzenie warunków dla polskich Uczelni do generowania dochodów z tytu┼éu dzia┼éalno┼Ťci wydawniczej, co winno przyczyni─ç si─Ö do wi─Ökszej aktywno┼Ťci naukowej oraz szerszej popularyzacji wyników prowadzonych bada┼ä w skali kraju i za granic─ů.

 


Szanowni Państwo,

chcieliby┼Ťmy zaprosi─ç Pa┼ästwa Uczelni─Ö do udzia┼éu w Projekcie realizowanym przez Wy┼╝sz─ů Szko┼é─Ö Ekonomiczn─ů w Bia┼éymstoku, pod nadzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy┼╝szego,

„Organizacja i wdro┼╝enie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wy┼╝szej Szkole Ekonomicznej w Bia┼éymstoku”,

wspó┼éfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem Projektu jest stworzenie warunków dla polskich Uczelni do generowania dochodów z tytu┼éu dzia┼éalno┼Ťci wydawniczej, co powinno przyczyni─ç si─Ö do wi─Ökszej aktywno┼Ťci naukowej oraz szerszej popularyzacji wyników prowadzonych bada┼ä w skali kraju i za granic─ů.

Projekt zak┼éada podpisanie 100 umów z Uczelniami w Polsce, w ramach których ka┼╝da z Uczelni przeka┼╝e nam, za odpowiedni─ů odp┼éatno┼Ťci─ů, recenzowane publikacje (z numerem ISBN i ISSN) do umieszczenia w elektronicznej bazie e-Publikacje Nauki Polskiej, w skrócie ePNP.

Zgodnie z za┼éo┼╝eniami Projektu w bazie znajdzie si─Ö co najmniej 8 tysi─Öcy recenzowanych publikacji naukowych, autorstwa naukowców z ca┼éej Polski.

Do wymiernych materialnych korzy┼Ťci z przyst─ůpienia Uczelni do Projektu nale┼╝y zaliczy─ç:

  1. uzyskanie dochodów dla Uczelni (Wydawnictwa), z tytu┼éu zakupu publikacji do umieszczenia na platformie. Na mocy zawartego porozumienia, publikacje (tzw. licencje na publikacje) b─Öd─ů nabywane za odp┼éatno┼Ťci─ů (ze ┼Ťrodków UE, przewidzianych w bud┼╝ecie Projektu) w Wydawnictwach uczelnianych. Za ka┼╝d─ů udost─Öpnion─ů na platformie pozycj─Ö Wydawnictwo otrzyma honorarium (w wysoko┼Ťci od 500 do 1500 z┼é netto), którego wysoko┼Ť─ç uzale┼╝niona jest od obj─Öto┼Ťci.

    Przekazanie publikacji do bazy tworzonej w ramach Projektu nie jest na wy┼é─ůczno┼Ť─ç i nie ogranicza w ┼╝aden sposób Wydawnictwom dowolnego dysponowania w┼éasnymi publikacjami i mo┼╝liwo┼Ťci ich sprzeda┼╝y we w┼éasnym zakresie.

  2. mo┼╝liwo┼Ť─ç generowania dochodów ze sprzeda┼╝y udost─Öpnionych publikacji. Platforma b─Ödzie dzia┼éa─ç na zasadzie internetowej ksi─Ögarni (e-shop). Ka┼╝dy b─Ödzie móg┼é naby─ç publikacje zawarte w bazie za odp┼éatno┼Ťci─ů. Dochody z tytu┼éu sprzeda┼╝y danej pozycji zostan─ů w ca┼éo┼Ťci przekazane Uczelniom (Wydawcom). Zgodnie z za┼éo┼╝eniami Projektu i zasadami wydatkowania ┼Ťrodków pomocowych Unii Europejskiej, realizator Projektu (w┼éa┼Ťciciel platformy) nie mo┼╝e generowa─ç zysku w ramach projektu.

    Tak wi─Öc, przekazanie publikacji do umieszczenia na platformie nale┼╝y traktowa─ç jako dodatkow─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç ich sprzeda┼╝y (w nieograniczonym nak┼éadzie) i realn─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç zwi─Ökszenia dochodów z tytu┼éu dzia┼éalno┼Ťci wydawniczej.

  3. wzbogacenie zbiorów bibliotecznych (bez konieczno┼Ťci wygospodarowywania dodatkowej powierzchni). Biblioteki przyst─Öpuj─ůce do projektu otrzymaj─ů bezp┼éatny dost─Öp do 8 tysi─Öcy zgromadzonych na platformie publikacji naukowych. Istnienie takich baz jest szczególnie doceniane przez studentów i pracowników naukowych, jak równie┼╝ spotyka si─Ö z wysok─ů ocen─ů MNiSW oraz Pa┼ästwowej Komisji Akredytacyjnej.

Udzia┼é w Projekcie to tak┼╝e doskona┼éa forma promocji w Internecie: samej Uczelni, Wydawnictwa oraz Autorów publikacji.

W zwi─ůzku z powy┼╝szym, mamy zaszczyt zaprosi─ç Pa┼ästwa Wydawnictwa i Biblioteki do udzia┼éu w tym innowacyjnym przedsi─Öwzi─Öciu. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest podpisanie umowy o wspó┼épracy w ramach Projektu z Wy┼╝sz─ů Szko┼é─ů Ekonomiczn─ů w Bia┼éymstoku.

Projekt „Organizacja i wdro┼╝enie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wy┼╝szej Szkole Ekonomicznej w Bia┼éymstoku”, spotka┼é si─Ö z du┼╝ym zainteresowaniem zarówno pa┼ästwowych, jak i prywatnych uczelni. Na chwil─Ö obecn─ů udzia┼é w Projekcie zadeklarowa┼éo ju┼╝ ponad 70 szkó┼é wy┼╝szych z ca┼éej Polski. Zach─Öcam równie┼╝ Pa┼ästwa do wspó┼épracy i zapraszam do wype┼énienia za┼é─ůczonej deklaracji, a nast─Öpnie odes┼éanie jej do Biura Projektu, na adres:

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Biuro Projektu ePNP
15-732 Bia┼éystok, ul. Choroszcza┼äska 31, pokój 23

b─ůd┼║ faxem na numer: (85) 652 50 62.

Serdecznie zapraszam równie┼╝ do spotkania z zespo┼éem Projektu, w celu bezpo┼Ťredniego przedstawienia jego za┼éo┼╝e┼ä i wyja┼Ťnienia wszelkich w─ůtpliwo┼Ťci. Na Pa┼ästwa ┼╝yczenie mo┼╝emy równie┼╝ przes┼éa─ç projekt umowy o wspó┼épracy. Warunki w niej zawarte mog─ů by─ç poddane negocjacjom, w zale┼╝no┼Ťci od mo┼╝liwo┼Ťci i potrzeb Pa┼ästwa Wydawnictwa.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

Zapraszam tak┼╝e na stron─Ö www.ebook-wse.pl, na której znajduj─ů si─Ö szczegó┼éowe informacje na temat Projektu oraz odpowiedzi na najcz─Ö┼Ťciej zadawane pytania.

Mam nadzieję, że razem przyczynimy się do rozwoju oraz upowszechnienia dorobku polskiej nauki i społeczeństwa informacyjnego.

Z wyrazami szacunku,
Dr Cecylia Sadowska-Snarska
Prorektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku


 

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (pdf)

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (doc)

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok
tel: 85 652 50 94, tel. kom. 606 620 555, fax. 85 652 50 62, e-mail: ebook@wse.edu.pl