Rzeczpospolita - 5 maja 2010

Superbaza tytu┼éów naukowych

Jedyn─ů w Polsce elektroniczn─ů baz─Ö recenzowanych publikacji naukowych tworzy Wy┼╝sza Szko┼éa Ekonomiczna w Bia┼éymstoku. Docelowo znajd─ů si─Ö w niej publikacje z wydawnictw ze 100 szkó┼é wy┼╝szych.

Bia┼éostocka uczelnia przyst─ůpi┼éa do projektu „Organizacja i wdro┼╝enie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych”. Jego celem jest zapewnienie ┼Ťrodowisku naukowemu w Polsce sta┼éego i bezpiecznego dost─Öpu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, a tak┼╝e umo┼╝liwienie prowadzenia nowoczesnych bada┼ä.

G┼éównym za┼éo┼╝eniem projektu jest stworzenie internetowego systemu gromadzenia, przechowywania, udost─Öpniania (Adobe Content Server 4) i pozycjonowania (ranking) publikacji wydawanych przez wydawnictwa uczelni wy┼╝szych z terenu ca┼éej Polski. Ponadto zgromadzenie w bazie o┼Ťmiu tysi─Öcy publikacji ze 100 wydawnictw ze 100 szkó┼é wy┼╝szych. I co jest niezwykle wa┼╝ne, promocja polskiej nauki za granic─ů – dzi─Öki koncentracji polskich publikacji naukowych w jednym serwisie. Szko┼éy wy┼╝sze bior─ůce udzia┼é w projekcie (udost─Öpniaj─ůce swoje publikacje na mocy umowy licencyjnej) otrzymaj─ů bezp┼éatny dost─Öp do kompletu zgromadzonych w ramach projektu publikacji.

Co wa┼╝ne, licencja nie b─Ödzie zawierana na wy┼é─ůczno┼Ť─ç, co umo┼╝liwi Wydawnictwom dowolne dysponowanie w┼éasnymi publikacjami i nie ograniczy kana┼éu ich dystrybucji.

Korzystanie z publikacji b─Ödzie mo┼╝liwe przy u┼╝yciu bezp┼éatnego programu Digital Editions obs┼éugiwanego przez wszystkie komputery PC oraz czytniki e-booków. Raz uzyskana publikacja po zarejestrowaniu si─Ö mo┼╝e by─ç czytana na sze┼Ťciu ró┼╝nych urz─ůdzeniach bez konieczno┼Ťci ponoszenia dodatkowych kosztów (wystarczy je autoryzowa─ç po zarejestrowaniu si─Ö) nawet po przeinstalowaniu systemu czy wymianie dysków twardych.

Projekt zak┼éada nawi─ůzanie wspó┼épracy ze 100 bibliotekami szkó┼é wy┼╝szych. Dzi─Öki projektowi biblioteki zredukuj─ů koszty uzyskania przeci─Ötnej publikacji ponad dwukrotnie. Dodatkowo ka┼╝da z nich w ramach projektu pozyska nieodp┼éatnie 8000 tytu┼éów publikacji naukowych, co daje razem 800 tys. ksi─ů┼╝ek elektronicznych. Czytelnicy b─Öd─ů mogli wygodnie korzysta─ç z elektronicznej formy publikacji i b─Öd─ů sprawniej porusza─ç si─Ö po tek┼Ťcie dzi─Öki wbudowanej w Digital Editions wyszukiwarce zwrotów. Projekt zak┼éada umieszczenie w bazie 1000 publikacji z ka┼╝dego roku od 2007 – 2009 oraz po 1000 z ka┼╝dego roku w trakcie trwania projektu do ko┼äca 2014 r. W bazie b─Öd─ů te┼╝ umieszczane publikacje naukowe innych wydawnictw naukowych, bez uiszczania op┼éaty za mo┼╝liwo┼Ť─ç umieszczenia publikacji w bazie. Publikacje zostan─ů równie┼╝ udost─Öpnione innym beneficjentom po kosztach ich przygotowania, zgodnych z umow─ů licencyjn─ů podpisan─ů pomi─Ödzy wydawc─ů a wnioskodawc─ů.

Dost─Öp do bazy e-booków b─Ödzie mo┼╝liwy równie┼╝ poza bibliotekami. Wszyscy czytelnicy b─Öd─ů mogli korzysta─ç z publikacji po uprzednim zalogowaniu si─Ö do ogólnie dost─Öpnego serwisu i dokonaniu op┼éaty za konkretn─ů pozycj─Ö, która w ca┼éo┼Ťci zostanie przekazana wydawcy.

Projekt jest wa┼╝nym przedsi─Öwzi─Öciem z punktu widzenia upowszechnienia wyników bada┼ä prowadzonych w Polsce w skali mi─Ödzynarodowej. W Polsce wydawanych jest oko┼éo 240 publikacji naukowych na milion mieszka┼äców rocznie, w krajach 15 – UE wska┼║nik ten wynosi ponad 750. Dzi─Öki temu projektowi mo┼╝e doj┼Ť─ç do zniwelowania tej ró┼╝nicy. Z dokonanego przegl─ůdu zawarto┼Ťci zasobów najwi─Ökszych bibliotek uniwersyteckich wynika, ┼╝e bie┼╝─ůcy dost─Öp z jednego miejsca do wszystkich publikacji uczelnianych ukazuj─ůcych si─Ö w Polsce jest niemo┼╝liwy. Fakt ten powoduje znaczne utrudnienia w dost─Öpie do danych i bada┼ä.

Projekt jest wspó┼éfinansowany przez Uni─Ö Europejsk─ů w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego. Jest on realizowany od stycznia 2010 roku do grudnia 2014 roku.

┼╣ród┼éo: www.rp.pl

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok
tel: 85 652 50 94, tel. kom. 606 620 555, fax. 85 652 50 62, e-mail: ebook@wse.edu.pl