ISBNik - 23 maja 2010

Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki polskiej

Pod takim tytu┼éem odby┼éa si─Ö Ogólnopolska Konferencja Bibliotek i Wydawnictw Uczelnianych, której patronowali Sekcja Bibliotek Naukowych przy ZG SBP i miesi─Öcznik ┼Ťrodowisk naukowych „Forum Akademickie", za┼Ť patronatem honorowym obj─Ö┼éa Konferencj─Ö Minister Nauki i Szkolnictwa Wy┼╝szego prof. dr hab. Barbara Kudrycka.

W┼Ťród 116 uczestników Konferencji, którzy przybyli do Bia┼éegostoku z 28 miast akademickich w Polsce, znale┼║li si─Ö przedstawiciele nauki, w┼éadz rektorskich, wydawnictw uczelnianych, dyrektorzy bibliotek uczelnianych oraz inne osoby zainteresowane problematyk─ů publikacji elektronicznych. Konferencja zosta┼éa zorganizowana w ramach Projektu Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka" Organizacja i wdro┼╝enie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wy┼╝szej Szkole Ekonomicznej w Bia┼éymstoku, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Konferencji by┼éo upowszechnienie Projektu i pozyskanie do wspó┼épracy polskich uczelni wspó┼étworz─ůcych baz─Ö e-Publikacje Nauki Polskiej (ePNP). Cel ten realizowali organizatorzy Konferencji w trakcie specjalnej sesji po┼Ťwi─Öconej Projektowi, a tak┼╝e w trakcie trwania dwudniowych obrad. Wi─Öcej informacji na temat Projektu realizowanego przez WSE w Bia┼éymstoku oraz mo┼╝liwo┼Ťci przyst─ůpienia do niego znajduje si─Ö na stronie www.ebook-wse.pl.

Konferencja by┼éa tak┼╝e okazj─ů do wymiany do┼Ťwiadcze┼ä, pogl─ůdów i opinii zwi─ůzanych z publikacjami elektronicznymi ró┼╝nego typu, ich rol─ů i znaczeniem dla wspó┼éczesnej nauki polskiej. Podczas sesji swoje referaty wyg┼éosili m.in.:

  • prof. dr hab. Andrzej Wasiak (Wy┼╝sza Szko┼éa Ekonomiczna w Bia┼éymstoku) Znaczenie publikacji elektronicznych dla rozwoju nauki, prof. dr hab. Jadwiga Wo┼║niak-Kasperek (Uniwersytet Warszawski) Biblioteka w ┼Ťrodowisku cyfrowym, mgr Paulina Majewska (Biblioteka Wy┼╝sza Szko┼éa Pedagogiczna w ┼üodzi): Publikacje elektroniczne w pracy m┼éodego naukowca : analiza wyników bada┼ä ankietowych przeprowadzonych na terenie województwa ┼éódzkiego, dr Teresa Urszula Szmigielska (Biblioteka Sejmowa) : Us┼éugi elektroniczne - metody pomiaru, mgr Danuta Szewczyk-K┼éos (Biblioteka G┼éówna Uniwersytetu Opolskiego) : Ksi─ů┼╝ki elektroniczne w zasobach bibliotek szkó┼é wy┼╝szych - zarz─ůdzanie i promocja.
  • Problematyk─ů, która ┼╝ywo zainteresowa┼éa uczestników i znalaz┼éa odzwierciedlenie w wyg┼éoszonych referatach by┼é dost─Öp do otwartych zasobów wiedzy. Referaty zwi─ůzane z t─ů tematyk─ů zaprezentowali: prof. dr hab. Jadwiga Sadowska (Uniwersytet w Bia┼éymstoku), dr Marek Nahotko (Uniwersytet Jagiello┼äski), mgr Lidia Derfert-Wolf (Biblioteka G┼éówna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy), mgr Halina Brzezi┼äska-Stec (Biblioteka Uniwersytecka w Bia┼éymstoku) oraz mgr Wojciech Rozwadowski (Biblioteka Wy┼╝sza Szko┼éa Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie).

Konferencja by┼éa niew─ůtpliwie okazj─ů do wymiany my┼Ťli ró┼╝nych ┼Ťrodowisk polskich uczelni wy┼╝szych, o czym ┼Ťwiadczy┼éy gor─ůce dyskusje nie tylko w trakcie obrad, ale tak┼╝e w kuluarach. Ponadto przebiega┼éa ona w bardzo ciep┼éej i serdecznej atmosferze. W imieniu organizatorów Konferencji dzi─Ökuj─Ö za wszystkie uwagi, pytania, a tak┼╝e dowody uznania i sympatii.

┼╣ród┼éo: ISBNik

 

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok
tel: 85 652 50 94, tel. kom. 606 620 555, fax. 85 652 50 62, e-mail: ebook@wse.edu.pl