O projekcie

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku rozpoczęła w styczniu 2010 r. realizację projektu pt.

"Organizacja i wdro┼╝enie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wy┼╝szej Szkole Ekonomicznej w Bia┼éymstoku",

wspó┼éfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem Projektu jest stworzenie polskim Uczelniom, Instytutom naukowym, Muzeom, Towarzystwom i Stowarzyszeniom naukowym warunków do generowania dochodów z tytu┼éu dzia┼éalno┼Ťci wydawniczej, co powinno przyczyni─ç si─Ö do wi─Ökszej aktywno┼Ťci naukowej oraz szerszej popularyzacji wyników prowadzonych bada┼ä w skali kraju i za granic─ů.

Projekt zak┼éada podpisanie 100 umów z jednostkami naukowymi w Polsce, w ramach których ka┼╝da z nich przeka┼╝e, za odpowiedni─ů odp┼éatno┼Ťci─ů, recenzowane publikacje (z numerem ISBN i ISSN) do umieszczenia w elektronicznej bazie e-Publikacje Nauki Polskiej, w skrócie ePNP.

Zgodnie z za┼éo┼╝eniami Projektu w bazie znajdzie si─Ö co najmniej 8 tysi─Öcy recenzowanych publikacji naukowych, autorstwa naukowców z ca┼éej Polski.

Jednostki naukowe, przyst─Öpuj─ůc do Projektu, zyskuj─ů wiele korzy┼Ťci:

  1. Dochody z tytu┼éu zakupu, przez realizatora Projektu, publikacji do umieszczenia na platformie. Na mocy zawartego porozumienia, publikacje (tzw. licencje na publikacje) nabywane s─ů za odp┼éatno┼Ťci─ů (ze ┼Ťrodków UE, przewidzianych w bud┼╝ecie Projektu) w wydawnictwach Uczelni, Instytutów naukowych, Muzeów, Towarzystww i Stowarzysze┼ä naukowych. Za ka┼╝d─ů udost─Öpnion─ů na platformie pozycj─Ö Wydawnictwo otrzymuje honorarium (w wysoko┼Ťci od 500 do 1500 z┼é netto), którego wysoko┼Ť─ç uzale┼╝niona jest od obj─Öto┼Ťci tekstu oraz ceny publikacji w wersji papierowej (w przypadku, gdy by┼éa ona wydana).

    Przekazanie publikacji do bazy tworzonej w ramach Projektu nie odbywa si─Ö na zasadach wy┼é─ůczno┼Ťci i nie ogranicza w ┼╝aden sposób Wydawnictwom dowolnego dysponowania w┼éasnymi publikacjami i mo┼╝liwo┼Ťci ich sprzeda┼╝y we w┼éasnym zakresie.

  2. Mo┼╝liwo┼Ť─ç generowania dochodów ze sprzeda┼╝y udost─Öpnionych na platformie epnp.pl publikacji. Platforma dzia┼éa na zasadzie internetowej ksi─Ögarni (e-shop). Ka┼╝dy mo┼╝e naby─ç publikacje zawarte w bazie za odp┼éatno┼Ťci─ů. Dochody z tytu┼éu sprzeda┼╝y konkretnej pozycji trafiaj─ů w ca┼éo┼Ťci bezpo┼Ťrednio do jednostek naukowych. Zgodnie z za┼éo┼╝eniami Projektu i zasadami wydatkowania ┼Ťrodków pomocowych Unii Europejskiej, realizator Projektu (w┼éa┼Ťciciel platformy) nie mo┼╝e generowa─ç zysku w ramach Projektu.

    Tak wi─Öc, przekazanie publikacji do umieszczenia na platformie nale┼╝y traktowa─ç jako dodatkow─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç ich sprzeda┼╝y (w nieograniczonym nak┼éadzie) i realn─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç zwi─Ökszenia dochodów z tytu┼éu dzia┼éalno┼Ťci wydawniczej.

  3. Wzbogacenie zbiorów bibliotecznych bez konieczno┼Ťci wygospodarowywania dodatkowej powierzchni. Jednostki naukowe przyst─Öpuj─ůce do Projektu otrzymuj─ů bezp┼éatny dost─Öp do wszystkich zgromadzonych na platformie publikacji naukowych. Istnienie takich baz jest szczególnie doceniane przez studentów i pracowników naukowych, jak równie┼╝ spotyka si─Ö z wysok─ů ocen─ů MNiSW oraz Pa┼ästwowej Komisji Akredytacyjnej.

Udzia┼é w projekcie to tak┼╝e doskona┼éa forma promocji w Internecie Pa┼ästwa Jednostki, a tak┼╝e Wydawnictwa i Autorów publikacji.

 


Platforma ePNP od stycznia 2011 roku działa pod adresem epnp.pl.


 

 

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok
tel: 85 652 50 94, tel. kom. 606 620 555, fax. 85 652 50 62, e-mail: ebook@wse.edu.pl